Cor


slide7
Corul “Emmanuel “

Declaratia de misiune : “Domnul este tãria mea si temeiul cântãrilor mele de laudã “ Exod 15:2
– Sã sãrbãtorim prezenţa lui Dumnezeu prin închinare.
– Sã demonstrãm dragostea pentru Dumnezeu prin slujire.
 

Istorial
 :
– In primãvara anului 2004 Biserica Emmanuel s-a reorganizat, datã la care a luat fiinţã formaţia coralã în componenţa cãruia slujeau 40-45 de membrii, sub conducerea fratelui dirijor Gabriel Sauciuc
– De menţionat cã la data respectivã mare parte din membri au fost cooptaţi pentru prima datã într-o formaţie coralã.
– In primii trei ani de la data constituirii, Corul Emmanuel a cunoscut o evolutie pozitivã, atât calitativ cât şi numeric, încât numãrul membrilor a ajuns pânã la 65 de membrii.
– Pe fondul schimbãrilor socio-economice la nivel naţional, în ultimii ani formaţia coralã a resimţit în mod negativ, dovadã fiind diminuarea numãrului membrilor .
                                                                                                                   
IMG_2902Viziunea Corului Emmanuel :
          – Glorificarea lui Dumnezeu.
         – Edificarea şi însufleţirea spiritualã a bisericii.
         – Sã fie o provocare pentru noua generaţie.
         – Promovarea unui gen de muzicã adecvat
             Cuvântului lui Dumnezeu.
         – Calitatea muzicii cât şi a membrilor care o interpreteazã.
 
Componenţa formaţiei corale este alcãtuitã din credincioşi atraşi de dorinţa şi pasiunea de a lãuda pe Domnul şi credem cã pentru fiecare corist, cântarea a devenit un mod de viaţã, o trãire jertfitoare, o bucurie exprimatã şi daruitã  lui Dumnezeu.
Menţionãm şi faptul cã, corul bisericii noastre a avut şi are menirea sã fie o oazã de cãldurã sufleteascã , un loc unde bucuria şi greutãţile sã fie împãrtãşite.
Lucrarea Corului Emmanuel are o implicare specialã şi la nivel naţional prin participarea în cadrul unor acţiuni cu caracter evanghelistic mai larg.

Fie ca Domnul sã pãstreze în continuare binecuvântarea Sa peste corul Emmanuel şi peste toţi cei ce sunt parte din lucrarea muzicalã la nivelul bisericii noastre.

Dirijori : Gabriel Sauciuc şi Emi Codiţã.

Contact: