Rugaciune

rugaciune3

    “Vă mai spun iarăşi, că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri.” (Matei 18:19.)
De ce avem nevoie de rugăciune?
Ne ajută să creștem spiritual.
Prin ea obținem iertare, pace, putere și călăuzire.
Prin rugăciune putem fi conlucrători cu Dumnezeu.
Putem pune voia noastră în acord cu voia lui Dumnezeu  (Luca 11:9-13).
Îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu  (Fapte 10:1-21).
Putem schimba circumstanțele  (Ezechiel 22:30).
Îi putem binecuvânta pe alții și îi putem salva  (Fapte 9:36-42).
Departamentul de rugăciune al bisericii are în vedere implicarea tuturor membrilor în căutarea şi apropierea noastră de Dumnezeu pe calea rugăciunii.
Noi credem în eficienţa şi puterea rugăciuni personale din odaiţă (Matei 6:6) dar credem, susţinem şi promovăm rugăciunea plenară a întregii comunităţi.
Invăţăm şi îndemnăm ca membrii bisericii, în cadrul serviciilor divine, să se angajeze cu toată inima în actul rugăciunii, la fel susţinem rugăciunea din cadrul grupurilor care specific se întâlnesc pentru părtăşie în rugăciune.
Periodic organizăm acţiuni speciale de post şi rugăciune, săptămâni de stăruinţă pentru umplere şi botez cu Duhul Sfânt, acţiuni care aduc o reala revitalizare spirituală în viaţa bisericii.
Biserica noastră, prin puterea nemijlocită a rugăciunii, susţine cauzele semenilor noştri, mijloceşte pentru cei care au nevoie de mântuire, dar în primul rând vrem prin rugăciune membrii bisericii să fie într-o stare de veghere, în aşteptarea Mirelui nostru Isus Hristos.
Mulţumim Domnului pentru tot ce lucrează în viaţa bisericii prin puterea rugăciunii.

 

Responsabil: Trif Cornel şi Popovici Virgil.
Mãsura puterii spirituale este determinatã de mãsura rugãciunii.

Contact: