Doctrină și învățământ

O biserică matură trebuie analizată după modul în care este văzută şi interpretată Scriptura. O biserică trebuie să ţină de inspiraţia şi infailibilitatea Bibliei. Biserica Emmanuel a facut o prioritate  serioasă privind studierea  Bibliei, ea fiind singura regulă de credinţă şi faptă. Cuvântul lui Dumnezeu este unica cale spre maturizare creştină şi revigorare spirituală.
imagine doctrinaBiblia este Cuvântul lui Dumnezeu adresat omului. Psalmul 19:7-9: „Legea Domnului este desăvârşită, şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană, şi veselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii. Frica de Domnul este curată, şi ţine pe vecie; judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte”.
Biblia este vie şi lucrătoare. Evrei 4:12: „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul de duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii”.
Biblia lucrează efectiv în aceia care cred.  1Tesaloniceni 2:13: „De aceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu care lucrează şi în voi care credeţi”.
Biblia este bună pentru învăţătură, mustrare, disciplinare şi instruire.  2Timotei 3:16-17: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună”.

Departamentul doctrină şi învăţământ este preocupat să păstreze acuratețea Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa bisericii prin :
–          Cursuri de ucenicizare
–          Seminarii  cu slujitorii
–          Programa tematicilor din cadrul serviciilor divine
–          Indentificarea si promovarea generaţiei noi de tineri slujitori

Mulţumim Domnului pentru creşterea şi maturizarea membrilor bisericii noastre la nivel de cunoaştere,interpretare şi trăire a Cuvântului lui Dumnezeu.

 

Responsabil: Viorel Crișan și Popițan Ioan.

Contact: