Scoala duminicala

scoala-duminicala

    Prin harul Domnului, Departamentul Scolii Duminicale al bisericii Emmanuel este o lucrare de educare şi echipare a copiilor de la vârsta de 3 la 14 ani .
Copii noştri își încep călătoria vieţii având aspiraţii înalte, dar se îndreaptă cu naivitate direct spre întunericul tot mai des al acestei lumi decăzute.
Vor fi obligaţi să înfrunte întunericul şi răceala tot mai mare a acestei lumi a păcatului, deşi sunt foarte încrezători în ei înşişi şi în vitalitatea tinereţii lor.
Ei au nevoie de sprijinul şi călăuzirea noastră.
Este chemarea şi privilegiul nostru să punem în faţa ochilor copiilor noştri pe Isus “Lumina Lumii”, singurul care poate salva, călăuzi şi păstra viaţa lor pentru eternitatea cu Dumnezeu.
Scopul şcolii este să ajute pe copii să înţeleagă Cuvântul lui Dumnezeu, fapt ce îi ajută să crească în credinţa  mântuitoare descoperită în Cuvantul Scripturii.
Dorim să-i îndrumăm şi să-i formăm în vederea slujirii lor în biserică, să-şi dezvolte capacitatea de a se organiza şi relaţiona în cadrul comunităţii noastre.
La ora actuală avem trei grupe distincte în funcţie de vârstă; grupa mică de la 3-6 ani, grupa mijlocie de la 6-10 ani şi grupa mare de la 10-14 ani.
Invăţătorii de la şcoala duminicală sunt fraţi şi surori din biserica noastră dedicaţi acestei lucrări dovedind o mare dragoste faţă de copiii care sunt în grija lor.
Departamentul şcolii are ca obiectiv şi echiparea învăţătorilor prin cursurile pe care organizaţia noastră le pune la dispoziţia lor, cursuri pe care le dezvoltăm în parteneriat cu Departamentul Cultului Creştin Penticostal din România.
Scoala duminicală îşi desfăsoara orele de clasă în paralel cu serviciul divin de dimineaţă din cadrul bisericii şi conţine următoarele activităţi: timp de rugăciune, laudă şi închinare, lecţie bíblică şi verset de memorat. De asemenea sunt incluse discuţii libere, jocuri și lecţie misionară. Ca şi învăţători, aceasta lucrare dorim să o dezvoltăm prin călăuzirea, ajutorul şi modelul Domnului Isus, care a arătat o deosebită preocupare faţă de copii.
Dorim să ne exprimăm mulţumirea şi recunoştinţa faţă de sprijinul şi încurajarea pe care o primim din partea părinţilor.
Tot în cadrul şcolii avem activităti muzicale coordonate de fratele Cristi Chifan, care a pus bazele corului de copii, grupului de laudă şi pregăteşte copii la diferite instrumente.
Privind la rezultate suntem recunoscători Domnului şi celor ce se implică la nivelul şcolii, având nădejdea că ei, copii bisericii, sunt îndrumaţi şi ajutaţi să-L cunoască pe Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Hristos.

Responsabil: Popovici Virgil
Toţi copii din bisericã fac parte din Trupul lui Hristos.

Contact: