Despre noi

img4

   “Nevoia bisericii de astãzi nu constã intr-o tehnologizare mai extinsã sau mai performantã, nici în organizaţii noi sau metode noi şi mai multe, ci în oameni pe care sã-i poatã folosi Duhul Sfânt.
Duhul Sfânt nu curge prin metode, ci prin oameni.
El nu vine într-o maşinãrie, ci într-un om.
El nu unge planuri, ci oameni.
   Capacitãţile naturale şi avantajele educaţionale nu conteazã ca factori în aceastã chestiune; ci puterea pentru credinţã, capacitatea de rugãciune, puterea de sfinţire desãvârşitã, o pierdere absolutã a sinelui propriu în gloria lui Dumnezeu şi un dor şi o cãutare, întodeauna prezentã şi nepotolitã dupã toatã plinatatea lui Dumnezeu – oameni care pot pune pe jar biserica pentru Dumnezeu; nu într-un mod zgomotos, spectacular, ci cu o caldurã intensã şi liniştitã care topeşte şi schimbã fiecare lucru pentru Dumnezeu.
Dumnezeu poate lucra cu minuni, dacã gãseşte oameni potriviţi.”
                                                                                                         E.M.Bounds
 
   Înţelegãnd nevoia şi planul lui Dumnezeu pentru Biserica Sa, înţelegând nevoile, luptele şi aspiraţiile pe care le avem ca şi credincioşi, anul acesta, în prima parte, vom urmãri prin Scripturã şi prin mesajele biblice… noi cei din Emmanuel, “sã privim cu faţa descoperitã, ca într-o oglindã, slava Domnului, şi vom fi schimbaţi în acelaş chip al Lui, din slava în slava, prin Duhul Domnului 2Corinteni 3:18 (parafrazarea îmi aparţine)
   Dumnezeu cautã astazi credincioşi care sã-I permitã Lui sã fie aşa de sfinţiţi, încât oamenii din jur sã înteleagã şi sã recunoascã aceasta, lãsând asupra lor un impact pentru Numele lui Dumnezeu.
   Fraţi şi surori, când oamenii ne privesc, trebuie sã ajungã la concluzia aceasta, ca noi suntem oamenii lui Dumnezeu. Dacã nu pot vedea aceasta în viaţa noastrã, orice am spune noi despre Dumnezeu, nu va fi de nici un folos.
Mulţumesc Domnului pentru fiecare dintre voi şi mã rog ca El sã ne ajute ca tot ce facem sã facem pentru slava lui Dumnezeu.