Viziunea bisericii

Scopul și misiunea bisericii Emmanuel

   Glorificarea lui Dumnezeu, prin întruparea şi proclamarea adevãrului Evangheliei. (Efes. 1:4-14, Mat. 28:18-20, 1 Cor. 15:1-4)
Dezvoltarea unei comunitãţi de credincioşi maturi în Hristos, cu o mãrturie vie în oraşul în care locuim şi pânã la marginile pământului. (Colos. 1:28-29, Mat. 28:18-20)

corre1rValorile pe care le promovăm

  1. Fidelitate faţă de învățăturile Scripturii (2 Tim.3:16-17) – considerăm că Sfânta Scriptură conţine adevărul divin normativ pentru credinţa şi conduita creştină.
  2. Dependenţa continuă de Duhul Sfânt (Fapte 1:8) – considerăm că viaţa spirituală poate fi trăită numai prin puterea Duhului Sfânt, a cărui roadă şi daruri trebuie cultivate.
  3. Închinarea ca mod de viaţă (Rom.12:1-2) – considerăm că închinarea este un mod de viaţă, astfel că tot ceea ce facem ar trebui raportat la voia lui Dumnezeu.
  4. Importanţa familiei (Gen.1:26-28, 1 Tim.5:8) – considerăm că familia este opera lui Dumnezeu şi integritatea ei trebuie apărată şi promovată. Considerăm că familia are prioritate înaintea slujirii în cadrul Bisericii şi înaintea profesiei, dar nu înaintea lui Dumnezeu.
  5. Conducerea şi lucrarea în echipă (1Cor.3:5-9) – considerăm că o conlucrare între mai mulţi slujitori, la nivelul conducerii şi al lucrării în general, asigură un grad de eficienţă şi protecţie superior unui sistem de conducere bazat pe proeminenţa unei persoane.
  6. Unitatea în diversitate (1Cor.12:12-31) – considerăm că biserica trebuie şi poate să fie unită, chiar dacă este caracterizată de diversitate etnică, culturală, socială, intelectuală şi spirituală (daruri diferite).
  7. Iubirea de Dumnezeu şi de semeni (Mat.22:37-40) – considerăm că fiecare membru al comunităţii trebuie să cultive o dragoste autentică faţă de Dumnezeu, care să se manifeste într-o relaţie de iubire şi slujire a semenilor.
  8. Disciplinarea în iubire (Galat.6:1) – considerăm că disciplinarea credincioşilor trebuie făcută în contextul iubirii lui Hristos, cu scopul recuperării celui căzut în păcat şi al protejării comunităţii.
  9. Cumpătare în toate aspectele vieţii (1Cor.10:23-24) – considerăm că smerenia şi simplitatea trebuie urmărite în toate aspectele vieţii. De aceea, încurajăm cultivarea frumuseţii interioare şi evitarea exceselor, extravaganţei, atât în ţinuta vestimentară, cât şi în stilul de viaţă.
  10. Importanţa dărniciei (2 Cor.9:6) – considerăm că dărnicia este atât parte din recunoştinţa noastră faţă de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cât şi o dovadă de iubire faţă de cei din jur, astfel că încurajăm practicarea ei, spontan sau planificat, în diferite modalităţi, precum: închinarea financiară în cadrul serviciilor divine, zeciuieli, diferite angajamente periodice prin credinţă.