Meditatie. Inima de femeie

“Pázeste-ti inima mai mult decat orice cáci din ea ies izvoarele viietii.”(prov.4/23).

a) Inima are capacitatea de a gándi
“Domnul a vázut cá ráutatea omului era mare pe Pamánt si cá toate intocmirile gándurilor din inima lui, erau indreptate numa inspre ráu” (prov.4/23).
b) inima are capacitatea de a alege si a cáláuzi vointa.
“Dar Faraon si de data aceasta si-a impietrit inima “.( Exod 8/23).
c) inima are capacitatea de a dori de a inseta dupa ceva.
”D-nul sa-ti fie desfátarea si el iti va da tot ce iti doreste inima”.
(Psalm 37/4).

d) inima are capacitatea de a simti de a trái emotii si sentimente..
”…. sá nu urásti pe fratle táu in inima ta.” (Levetic 19/7).
Nimeni nu-si poate curáti inima si nimeni nu isi poate face o inimá curatá numai dacá te apleci ca David in rugáciune si ii ceri lui D-zeu, o inimá nouá, El ti-o poate da. ”Vá voi stropi cu apa curatá si ve-ti fi curáti, vá voi da o inimá nouá si voi pune in voi un duh nou, voi scoate din trupul voastru inimá de piatrá si vá voi da o inimá de carne.” ( Ezechel 36/25-27).
O inimá frántá si zdobitá se reflectá si asupa organismului. Singurátea, isi pune amprenta asupra stárii de sánátate a imimii, mai ales la femei. Faptul ca sunt femeie, nu má face un alt fel de crestin, dar faptul cá sunt crestin, má face o altfel de femeie. Dacá te sinti coplesitá de tot ceea ce iti cere D-zeu ca femeie, poti sà te bizui pe urmátoarele versete: ”Nu te teme cáci eu sunt cu tine, nu te iuta cu ingrijorare cáci eu sunt D-zeul táu, Eu te intáresc, tot Eu iti vin in ajutor. Eu te spijinesc cu dreapta mea biruitoare. (Isaia 40/10.)

Mery Crisan.