AJUTOR PENTRU CEI ÍN NEVOI

Bazati pe Psalmul (41- 1/3). “Ferice de cel ce ingrijeste de sárac! Cáci in ziua nenorocirii Domnul il izbáveste; Domnul il pázeste si il tine in viata. El este fericit pe pámánt, si nu-l lásá la bunul plac al vrásmasilor lui. Domnul il sprijineste, cánd este pe patul de suferintá: ii usurezi durerile in toate boalele lui.” vrem sa-i ajutám pe cei din jurul nostru, care sunt in nevoi.
Trimitem ajutoare pentru copiii nevázátori dinCluj. La initiativa grupului de surori si cu sprijinul fratilor din bisericá am reusit sá trimitem haine si bani pentru operatii, ochelari sau alte nevoi. Multumim Domnului ca in urma ajutorului pe care l-am facut, unii din ei au sansa sá vadá, in urma operatiilor sau sá li se facá ochelari pentru a vedea mai bine .Copii pot sá se bucure de máretia pecarecreat-o D-zeu vázind frumusetile naturii si sá-i cunoascá pe cei din jur.